Възможности за продължаване на обучението на лица и ученици прекъснали обучението си, с цел придобиване на свидетелство за основно образование

РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО НА ЛИЦА, КОИТО НЕ СА ПОСЕЩАВАЛИ УЧИЛИЩЕ И НА ЛИЦА ПРЕКЪСНАЛИ ОБУЧЕНИЕТО СИ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА ПРЕЗ МИНАЛИВиж още…