По ПРОЕКТ 2023-1-BG01-KA122-SCH-000141169 на тема: „Пресечна точка в обучението“ беше осъществена мобилност от 29 октомври до 11 ноември 2023г. в Република Ирландия. Дейностите бяха свързани с търсенето на пресечната точка в съвременното образование. Учителите, Донка Пашова, Недка Илчева, Алтънай Кемалова и Десислава Стойчева, бяха участници в обучение на различни теми като личните им амбиции са да намерят и приложат нови практики, методи, подходи за постигане на трайни резултати у учениците. Нашата основна цел е да осигурим пълноценно участие в учебния процес на всички ученици чрез взаимодействие на няколко учебни предмети: дигитално обучение, английски език и обществени науки и прилагане на добри практики от други образователни институции. Ние, като част от ЕС, следим тенденциите на учене в страните от този съюз и се стремим да прилагаме начина на обучение и принципите на възпитание на учениците ни спрямо стандартите му.

Проектът е подкрепен от Директора на ОУ“ Д-р Петър Берон“ – г-н Димитър Гайдаров и се осъществява с финансовата подкрепа на Европейската комисия.