Училищни планове

ЕТИЧЕН КОДЕКС 27 11 2023

Годишен план

ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН 27 11 2023

Стратегия за развитието на училището

Комисия на училищния координационен съвет

План за действие при бедствия…

Правилник за безопасни условия на обучение

Учебен план 1 клас

Учебен план 2 клас

Учебен план 3 клас

Учебен план 4 клас

Учебен план 5 клас

Учебен план 6 клас

Учебен план 7 клас