Публикацията е във връзка с Поведение на участниците в движението по пътищата. Тази мярка цели опазване живота и здравето на хората в пътното движение.

Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“
Министерство на образованието и науката
РУО – Стара Загора